ANBI Stichting Wipstellingkorenmolen “Nieuw Leven”

Gegevens van de stichting

Stichting Wipstellingkorenmolen “Nieuw Leven”
molennieuwleven.nl
bestuur@molennieuwleven.nl

Kamer van Koophandel
KvK nummer: 27325530

ANBI
De stichting heeft een ANBI registratie nummer 819858353 en is tevens aangemerkt als een culturele ANBI

Contactadres
Stichting Wipstellingkorenmolen “Nieuw Leven”
p/a  dhr. N. Fieback
bestuur@molennieuwleven.nl

Bezoekadres
Dorpsstraat 228
2391 CJ Hazerswoude-Dorp

 

Algemene gegevens van de molen

Type: Wipstelling korenmolen
Inrichting: 1 koppel 16er kunstmaalstenen
1 koppel 17er kunstmaalstenen
sleepluiwerk en een regulateur
Wiekvorm: Oudhollands model
Wiekenkruis is opgebouwd uit ijzeren roeden
Fabrikant: Derkx
Bovenas: Materiaal: Gietijzer
Lengte: 4,84 meter
Afkomstig van de in 1968 gedemonteerde molen uit Nieuw Lekkerland
Fabrikant: F.J.Penn & Comp 18 Dordrecht 53 no. 51
Hoogte gemetselde onderbouw: 6,35 meter
Hoogte stelling: 3,50 meter
Vlucht wieken: 22,50 meter

Doelstelling

Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de wipstellingkorenmolen “Nieuw Leven” in Hazerswoude – Dorp, een rijksmonument uit 1736 met het monumentnummer 21061, door deze in een maalvaardige en oorspronkelijke staat te houden en door  de molen regelmatig in werking te stellen. Voor dit doel zal de stichting alle verdere handelingen uitvoeren, die in de ruimste zin met dit doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

De stichting werkt met een meerjaren beleidsplan dat jaarlijks op zijn functionaliteit wordt beoordeeld en zonodig aangepast. De vrijwillige molenaars zorgen dat de molen regelmatig draait. Daarnaast verzorgen de molenaars het dagelijks beheer.  De molen is op gezette tijden voor het publiek geopend en bezoekers kunnen worden rondgeleid. Ook verkopen wij meel en meelproducten.

Het onderhoud van de molen, het omliggende perceel en de bijbehorende technische installatie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Waar dit mogelijk is, wordt het kleinere onderhoud door vrijwilligers gedaan. De onderhoudskosten en overige operationele kosten worden opgebracht door:

  • de ontwikkeling van sponsoring
  • donaties, subsidies
  • opbrengst van winkelverkoop
  • gemeentelijke ondersteuning.

Medewerkers en bestuursleden van de stichting werken allemaal op vrijwillige basis zonder enige beloning. Alleen functiegerelateerde kosten zoals opleidingen, worden vergoed.

Activiteiten

De molen en de molenwinkel zijn op zaterdag en op afspraak geopend voor publiek. Het reguliere onderhoud van de molen wordt door de molenaar(s) en andere vrijwilligers uitgevoerd. De molen draait wekelijks.

De ontwikkeling en de werving van fondsen voor het in stand houden van de molen is in handen van het bestuur. Aan de hand van het meerjaren kosten/baten programma en het meerjaren onderhoudsprogramma worden noodzakelijke (extra) fondswervingsacties georganiseerd.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in 2015 de laatste restauratie uitgevoerd. Op 12 juni van dat jaar is de molen maalvaardig overgedragen aan de Stichting.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de onderstaande personen

Voorzitter

dhr. K. Hoogendoorn

Secretaris

a.i. dhr. N. Fieback

Penningmeester

dhr. N. Fieback

Techniek en onderhoud

dhr. K. van Dijk

Bestuurslid

dhr. G. Nagtegaal
Molenwinkel

Jaarverslag (verkort)

De wipstellingkorenmolen “Nieuw Leven” is in 2014 juridisch overgedragen aan de stichting. De restauratie werkzaamheden zijn in 2014 en 2015 door en onder beheer van de gemeente Alphen aan den Rijn uitgevoerd. Daarna is de molen in juni 2015 definitief overgedragen naar de stichting.

In 2016 is de gehele bovenbouw van de molen opnieuw geverfd.

In 2017 is aan de oostzijde van de molen een kleine aanbouw gerealiseerd , op de plaats waar oorspronkelijk ook een aanbouw stond. Hierdoor kregen we de mogelijkheid in het molencomplex een winkel te maken en deze extra ruimte te benutten voor opslag van goederen. Tot slot is de molen nu aangesloten op water en riolering en is een kleine toiletvoorziening en keuken aangebracht.

Zie ook ons laatste jaarverslag op molennieuwleven.nl/anbi